InfektionsklinikenHälsa Samhälle 

Ny sprututbytesmottagning öppnar: “Alla har rätt till vård”

Jönköping var tidiga på bollen och öppnade en sprututbytesmottagning redan 2016, nu öppnar Värnamo sjukhus sin egna mottagning. Senare i höst öppnar yttligare en i Nässjö.

När region Jönköping öppnade sin första sprututbytesmottagning år 2016 var koncepter relativt nytt och ansågs kontroversiellt. Men imorgon öppnar Jönköping sin andra mottagning i Värnamo och i höst väntar en tredje mottagning i Nässjö.

Jönköping kan ha bidragit till lagändring

– Till följd av att vi öppnade vår första mottagning startade en diskussion under flera år kring hurvida det var lämpligt att erbjuda sprutor, säger Maria Palmerus, infektionsläkare och verksamhetschef på Infektionskliniken Region Jönköpings län.

Denna diskussion kan alltså ha bidragit till de lagändringar som skedde 2017 som menade att “förbättra tillgången till sprututbyten i hela landet”, vilket gjorde att ansvaret föll på landets regioner att hålla sprututbytesverksamheter tillgängligt.

“Huvudsyfte är att motverka spridning av blodsmittor”

Målet med dessa mottagningar är bland annat att motverka spridning av blodsmittor genom att dela ut rena verktyg, vilket är statistikt påvisat, enligt Maria Palmerus.

När patienter besöker mottagningen finns det möjlighet att diagnostisera och på så sätt behandla Hapatit A och B. Mottagningen har också möjlighet att titta på och behandla sår, och dessutom finns kuratorer och barnmorskor på plats för de som vill ha hjälp.

Meningen är att de ska vara lättillgängliga

Maria Palmerus ser positivt på att fler mottagningar slår upp dörrarna:

– De som inte har så stort förtroende för vården ska känna sig välkomna. Mottagningen är menad att vara lättillgänglig, man behöver inte boka tid eller bli refererad för att komma hit.

Related posts