Ukrainsk flaggaSamhälle 

Kommunsatsning ska hjälpa ukrainska flyktingar

Nästan en halv miljon kronor är den summan som Jönköping Kommun fått beviljat från Staten för att hjälpa ukrainska flyktingar. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att de vill skapa bättre förutsättningar för de ukrainska flyktingar som bor i kommunen.

Många ukrainska flyktingar har nu bott här i över ett år. Många av dessa berättar om uppgivenhet och att de upplever svårigheter att integrera sig i det svenska samhället. Detta skriver Jönköping Kommun i ett pressmeddelande. Satsningen finansieras av staten och totalt rör det sig om 446 000 kronor.

Satsning för den enskilda individen

Många flyktingar vill skapa sig ett nytt liv i Sverige, medan andra vill resa tillbaka till Ukraina. Oavsett vill kommunen skapa bättre förutsättningar för alla individer och ge alla kunskap och medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter.

Satsningen ska ge praktiska kunskaper om hur man söker information hos svenska myndigheter, hur man öppnar bankkonto, betalar räkningar och ansöker om samordningsnummer.

Läget i Jönköping framöver

Efter den ryska invasionen av Ukraina i februari förra året har Sverige och Jönköpings län tagit emot ett stort antal personer som flyr undan kriget. I kommunen bor cirka 150 ukrainska flyktingar. Kommunen skriver att de förväntas ta emot fler flyktingar under hösten, men att de är relativt förberedda för detta. Under tidigare år tog kommunen emot färre ukrainska medborgare än väntat.

Förutom utbildningar planeras även besök hos Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter framöver. Stöd och kunskap om hälsovården och föräldrastöd ska också stärkas. Andra kommuner i Jönköpings Län erbjuder sedan tidigare vuxenutbildning för ukrainska invandrare, bland annat Vaggeryd Kommun.

Related posts