Regionen säger nej: Våldtäktsoffer får fortsätta betala för vård

Det har skett en kraftig ökning av anmälda våldtäkter i Jönköpings län det senaste året. Trots ökningen väljer regionen att säga nej till förslaget om att införa avgiftsfri vård för våldtäktsoffer. ”Det är beklagligt” säger Mikael Ekvall, regionfullmäktige för Vänsterpartiet.  

Avgiftsfri vård för våldtäktsoffer

Det var i november förra året som Vänsterpartiet skickade in förslaget att införa avgiftsfri vård för våldtäktsoffer. I dagsläget erbjuds brottsoffer gratis sjukvård för första vårdbesöket och första återbesöket, resterande kostnader står offret för. I förslaget vill man ge avgiftsfri sjukvård för samtliga kostnader som kan tillkomma efter ett sexuellt övergrepp. Det innefattar akutbesök, spårsäkring, kurator- och psykologstöd, hjälp med rättsintyg och all eftervård som kan knytas till sexuella övergrepp. Det förslaget har nu röstats ner.

Sverige har under de senaste åren sett en ökning av rapporterade våldtäktsfall, bara i Jönköping har antalet anmälningar ökat upp emot 30 procent. Ökningarna har skapat stora debatt och krav på förändring inom rättsväsendet och sjukvården. Förra året klubbades förlaget om avgiftsfri vård igenom i fem regioner, trots det väljer Jönköping region att avslå förslaget. 

Starten på en lösning

Initiativet till beslutet kommer från Vänsterpartiet Jönköping. Förslaget togs fram för att säkerställa jämlikheten inom vården och minska den ekonomiska kostnaden för brottsoffer. Kristdemokraterna röstade emot förslaget och hänvisar till att det redan finns en modell som fungerar; två avgiftsfria besök. Mikael Ekvall berättar att beslutet är beklagligt men väntat.

” Vi förväntade oss motstånd från de andra partierna eftersom förslaget kom ifrån oss” berättar Mikael Ekvall.

Även fast förslaget i nuläget röstats ner ser Mikael Ekvall att debatten om avgiftsfri vård för våldtäktsoffer fortsätter. Han berättar att möjligheten för att förslaget ska tas upp igen är sannolikt, men att det då kommer från ett annat parti med större inflytande. Han berättar att vänsterpartiet i flera andra regioner framfört förslaget men att det röstats ner. Därefter har förslaget tagits upp av ett annat parti som sedan röstats igenom och genomförts. ”Det viktigaste för oss är att förslaget tas upp och väcker uppmärksamhet, förhoppningsvis förstår andra partier vikten av förslaget då” berättar Mikael Ekvall.