Ny storm av smitta i Sverige

Stora delar av sverige har drabbats av olika sorter smitta, Covid, influensan, rs-virus och vinterkräksjukan härjar alla i hög grad i samhället.

”Antalet covidpatienter har ökat till över hundra, vilket närmar sig de nivåer vi såg under pandemins första våg”, skriver Anja Steiber från Södersjukhuset till Aftonbladet. Mellan vecka 48 och vecka 49 steg antal bekräftade fall av Covid-19 med 33 procent, mellan vecka 47 och 48 steg det med 58 procent enligt Folkhälsomyndighetens veckorapporter. Södersjukhuset är ett av de sjukhus som drabbats hårdast men även andra delar av Sverige är hårt drabbade, även i Region Kronoberg går man upp i stabsläge och skärper besöksrestriktionerna inom slutenvården.