Anmälde sexuella trakasserier- fick sparken

Hon fick jobb på hamburgar-restaurangen i början av hösten. Inom några veckors tid hade Miranda blivit sexuellt trakasserad, polisanmält händelsen och sedan fått sparken. Hon vill nu uppmärksamma fler arbetare om hur en sådan situation egentligen bör hanteras.

Read More