Karriär Reportage 

Att vara en närvarande ledare på distans – utmaningen att börja som ny chef under en pandemi

När Anna började sin rektorstjänst i augusti 2020 visste hon inte vilka utmaningar det skulle innebära. Relationskapandet har fått stå tillbaka och det har varit svårt att skapa personliga relationer via distansarbete menar Anna. – Ett handslag säger mycket mer om en person än en blick på avstånd.

Resan hit

Jag har blivit bjuden till Annas hem för att få intervjua henne. Det är en glad kvinna jag hälsar på i dörren. Hon visar mig in till sitt hemmakontor där vi slår oss ner i var sin grå fåtölj. Rummet har lila tapeter och alla Annas jobbsaker ligger på hennes vita skrivbord.

Anna Axelsson har arbetat som förskolelärare i Falköpings kommun sedan 1998 och 2011 började hon intressera sig för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Hennes dåvarande chef såg hennes potential och erbjöd henne att arbeta som pedagogisk handledare. Till en början var hon endast handledare för sitt eget arbetslag och allt eftersom utvecklades det som mest till sju förskolor. Hon utbildade sig sedan till pedagogista vid Göteborgs Universitet 2017 till 2018.

” Under mina första år i yrket tänkte jag inte på karriärmöjligheter över huvud taget. Men senare har tankarna kommit och gått.”

När Anna utbildade sig till pedagogista föll tankarna på rektorstjänsten bort eftersom hon trivdes med sin dåvarande roll. Till hösten 2020 fanns det en ledig rektorstjänst inom Falköpings kommun som Anna sökte.

– Arbetsgivaren såg resultatet av det goda arbetet som pågick i vår enhet och när det blev en ledig rektorstjänst blev jag tillfrågad att söka den och det var för bra för att tacka nej.

Annas brosch som hon bär på jobbet. Där på står hennes arbetsroll och namn. Foto: Nora Axelsson.

Chefsrollen

När jag frågar Anna hur en bra ledare ser ut enligt henne skiner hennes ansikte upp och hon svarar.

– En bra chef är någon som inger förtroende, som lyssnar och som är bra på att skapa personliga relationer utan att vara privat.

Just att skapa personliga relationer är något som Anna har upplevt som en utmaning under pandemin. Eftersom hon inte kan vara närvarande på sin arbetsplats blir det mycket digitala träffar. Hon menar att det är svårt att bygga upp en stark tillit till varandra när pandemin är ett hinder för relationer.

”Relationskapandet har fått stå tillbaka under pandemin. Ett handslag säger mycket mer om en person än en blick på avstånd.”

Anna har flera krav på sin ledarroll som hon arbetar efter. Hon försöker alltid återkoppla på medarbetarnas frågor och fatta beslut trots att vissa kan vara obekväma. Öppen och rak kommunikation är också viktigt för samarbetet och hon bygger upp en tydlig vision och målbild med sitt uppdrag och förmedlar detta till sina medarbetare. Anna skulle beskriva sitt ledarskap med orden, tillit, framgångsfaktorer och utmaningar.

Hör Anna beskriva hur hon praktiskt applicerar dessa på hennes ledarskap:

Ledarskap på distans

”Jag brinner för att utforma bra pedagogiska miljöer men det är svårt att jobba praktiskt i verksamheten på grund av restriktionerna.”

Precis som många andra genomför Anna de största delarna av sitt arbete hemifrån till följd av Covid-19 pandemin. Jag ställde frågan hur Anna gör för att vara en närvarande ledare på distans.

– Jag försöker att vara fysiskt närvarande minst en dag i veckan på båda mina förskolor för att visa att jag finns där. De dagar jag jobbar hemifrån försöker jag ha kontinuerlig kontakt med mina medarbetare via mail, telefon och Google Meet.

För Anna är tillgängligheten till sina medarbetare viktig och hon försöker alltid vara kontaktbar på flera sätt. Hennes medarbetare kan alltid maila eller ringa henne och om hon sitter i möten återkopplar hon när hon har tid. Hon har även givit ut sitt privata telefonnummer där hon kan nås även på kvällar och helger vid akuta behov.

– Jag tycker det är viktigt att veta hur mina anställda vill hålla kontakten. På medarbetarsamtalen under hösten har jag frågat hur samarbetet upplevs och vilka kanaler de helst vill använda.

Anna berättar att hon att i det stora hela trivs i sin ledarroll. Det som brister menar hon är att Covid-19 frågorna tar upp en stor mängd tid och energi från andra arbetsuppgifter.

– Jag brinner för att utforma bra pedagogiska miljöer men det är svårt att jobba praktiskt i verksamheten på grund av restriktionerna.

En vanlig dag för Anna som rektor innebär att ha kontakt med vårdnadshavare i olika frågor och att ha kontakt med personal i jobbrelaterande samt personliga ärenden. Det handlar också om att utforma och följa upp dokument och planer som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. I början av ett nytt år är det även mycket budgetarbete.

– Det som står tillbaka för Covid-19 frågorna är de pedagogiska frågorna och att vara ute i verksamheten för att lära känna barnen och deras familjer samt personalen. Jag saknar också att kunna träffa mina närmsta kollegor fysiskt men får digitalt stöd genom min mentor och teamkollega.

Anna i sitt hemmakontor där hon under pandemin genomför det mesta av sitt arbete. Foto: Nora Axelsson.

Utmaningar kopplat till ledarskap på distans

”Den jobbigaste utmaningen är att inte kunna trösta mina kollegor i tuffa situationer.”

Att skapa personliga relationer och vara närvarande är en stor utmaning för Anna på grund av distansarbetet. Hon berättar att hon trots distansen alltid försöker att beakta sina medarbetare och deras mående och samtidigt se till att alla jobbar mot samma mål.

– Delaktighet är självklart en utmaning. Men vi försöker alltid ha diskussioner på våra digitala möten för att alla ska få säga sin åsikt. Genomskinlighet är också viktigt och därför får alla tillgång till alla dokument för att kunna lämna synpunkter.

Anna förbereder en presentation på sin dator om pedagogisk analys. Foto: Nora Axelsson.

För Anna är det viktigt att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och hon försöker alltid att skapa denna delaktighet i arbetets olika delar.

– Vi startade denna hösten med att tillsammans ta fram en gemensam vision och gemensamma värdeord. Vi har sedan implementerat dessa ord för att alla som arbetar med orden ska kunna äga dem.

Anna förklarar att det finns olika typer av utmaningar som är olika tuffa att hantera. Den jobbigaste för henne personligen menar hon är när sina kollegor behöver stöd i tuffa situationer.

– När medarbetare har drabbats av jobbiga saker och kommer nedstämda in på mitt kontor måste jag trösta på två meters avstånd. Ibland har sådana samtal till och med tagits över telefon. Jag önskar att jag hade kunnat krama dem i den situationen.

Hon går vidare och beskriver den svåraste utmaningen för henne.

– Det kan gå många veckor innan jag träffar alla som jag jobbar med. Jag trodde att jag skulle ha skapat relationer efter ett halvår men på grund av pandemin har det tagit längre tid.

Hon menar också att spontana möten som kafferaster och ett ”hej” på kontoret aldrig blir av i den nuvarande situationen.

”Normalt sett hade vi haft föräldramöten under hösten. Nu har de inte ens ett ansikte på sin nya rektor.”

Annas tips för hur man hanterar utmaningarna som ledare på distans under pandemin:

Framtid

”Jag tycker att det är viktigt att ha nära kontakt med kollegor.”

Pandemin pågår fortfarande och jag frågar Anna hur hon kommer att fortsätta arbeta med dessa utmaningar framöver.

– Vi kommer att fortsätta jobba med närvaro och delaktighet i arbetets alla delar. Vi har också köpt in bättre hjälpmedel för att effektivisera digitala möten som bättre mikrofoner.

Hon berättar också hur hon kommer att arbeta med närvaro efter pandemin.

– När vaccinationen är igång och världen kan gå tillbaka till normalläge ska jag vara närvarande på mina förskolor två dagar i veckan och kunna planera in verksamhetsbesök i barngrupp.

Den sista frågan Anna får innan vi säger hejdå är om hon har några personliga mål för att ta sig fram genom alla utmaningar.

– Jag tycker att det är viktigt att ha nära kontakt med kollegor. Jag måste prata med kollegor för att få stödet jag behöver. Jag måste också se till att ha en bra arbetsmiljö hemma när jag när jobbar hemifrån.

Nora Axelsson
Skribent

Related posts