Karriär Nationellt 

Att arbeta hemifrån

På grund av pandemin har allt fler fått anpassa sig och tänka om gällande arbetssituationen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det. Det bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafik och möten i arbetslokaler.

 En hälsosam arbetssituation från hemmet kräver ett gott samarbete mellan chef och medarbetare. Det är arbetsgivaren som ska se till att arbetsmiljön är bra, även vid arbete hemifrån. För att bibehålla en god arbetsmiljö hemma är det viktigt att rutiner behålls. Försök hålla dina vanliga arbetstider med pauser och luncher. Se till att skapa en arbetsplats som du kan lägga ifrån dig när arbetsdagen är slut, annars är det lätt att hela hemmet blir en arbetsplats.

Foto: Pixabay.com

Joakim Källström är en av många som arbetar hemifrån just nu. Hör mer av hans tankar angående arbetssituationen i ljudfilen.

Maja Söderberg
Redaktör

Related posts