Hälsa Nyheter 

Så lyckas du hålla nyårslöftet

Är du en av dem som lovade dig själv något på nyårsafton? När det föregående året går över i ett nytt är det många som avlägger ett löfte, ett löfte som många gånger blir ett svek. Ett nyårslöfte kan vara en utmärkt källa till att motivera en förändring men det krävs planering för att lyckas.

Vi lever i en tid av förändring, i en stressad tid men också i en tid av jakt på hälsa. Enligt en sifo-undersökning, utförd av Kantar så hade var femte svensk ett nyårslöfte inför 2017. De vanligaste nyårslöftena handlade om att börja träna, äta mer hälsosamt och stressa mindre. 

Emelie Babunovic har lång erfarenhet inom träningsbranschen och driver sedan flera år sitt eget bolag, Back To Basics PT. Som personlig tränare är hon van att guida människor och hon stöter ofta på personer som vill göra någon form av förändring.

— De flesta har nyårslöften även om inte alla tror att de har det. Faktum är att många sätter nya mål när det är dags för ett nytt år. Alla uttalar det inte som löften vid midnatt den 31: a december men de är ofta kopplade till en nystart vid det nya året, säger Emelie Babunovic. 

Att genomföra en stor livsstilsförändring kan vara en stor utmaning och det är ingenting som görs i en handvändning. För att skapa förändring krävs nya vanor och vanans makt är som bekant stor. Faktum är att det krävs långsiktighet för att förändra vanor. Forskare vid University College of London har fastställt att det i genomsnitt tar 66 dagar att skapa en ny vana. Det är alltså den tid det tar att skapa sig de vanor som krävs för att nå ett livsstilsförändrande mål. Det räcker kanske inte med att bara lägga till träning för lyckas med det man vill förändra.

Emelie Babunovic förklarar att de flesta av hennes kunder väljer att köpa ett helt paket med coaching, kost- och träningsschema. Hennes upplevelse är att hon inte är en del av kundernas nyårslöften, snarare ett resultat av ett havererat sådant. Kunderna tenderar att strömma till mer i början av februari än i januari. Det är oftast en följd av orimligt ställda mål som inte känns meningsfulla att försöka uppnå. Högt ställda mål är en utmaning även för Emelie i sin coachande roll som personlig tränare. Många kunder vill kunna genomföra hela träningsschemat direkt, vilket inte är tanken. 

— Jag erbjuder coaching i livsstilsförändring, det är inte bara att lägga till träning för att en stor förändring ska fungera. Allt måste ske succesivt och i en bra takt för att det ska kunna hålla i längden. Det är många som tror att det bästa är att gå från noll till hundra och köra all in. Det resulterar ofta i att det är lika lätt att lägga av så fort det inte riktigt går som man har tänkt, säger Emelie Babunovic. 

Emelie Babunovic har en optimistiskt syn på nyårslöften, så länge de är rimliga. Inom träningen är det mycket roligare om man har något att sträva efter.
Foto: Anders Vaim

Det kan vara en utmaning i sig att komma till skott och skaffa sig medlemskap på ett gym. Som nybörjare kan det vara bra att vara mentalt förberedd på att mentaliteten på vissa gym i januari inte alltid är helt välkomnande bland befintliga medlemmar. Nyårslöftena har sedan länge bidragit till ett vanligt fenomen på gymmen. I början av året strömmar många nya medlemmar till och benämns ofta nedsättande som januaritränare eller nyårslöften. Uttrycket har sin grund i den stora anstormningen av nya medlemmar som är vanlig på kommersiella gym i början på januari. Faktum är att det är en kort, märkbar förändring för alla som befinner sig i gymmiljön. När Nordic Wellness i Nässjö flyttade till nya lokaler lagom till januari 2017, så köpte lika många nya medlemmar medlemskap i januari som under hela 2016. Företeelsen är inget påstående taget ut luften, det räcker att befinna sig på ett gym i början av året för att inse att många vill göra en nystart. Det är inte orimligt att anta det stora antalet kan irritera mer vana träningspersoner som under en månad tvingas välja mellan att byta träningstid eller att köa till maskinerna hen vanligtvis använder.

— Det talas illa om januariträning vilket jag tycker är ett stort problem. När en nybörjare kommer till gymmet och är taggad för att sätta igång med sin stora förändring och möts av en negativ stämning så kan hen känna sig ännu mer osäker. Jag som personlig tränare försöker stärka mina kunder för att kunna stå emot det där. Jag anser dock att alla vi i träningsvärlden har ett ansvar att skapa en mer inkluderande atmosfär, där alla känner sig välkomna. Det kostar inget att vara trevlig, säger Emelie Babunovic.

Även utanför gymmens dörrar kan nyårslöften ha en negativ klang. När ämnet kommer på tal är det få som stolt yttrar sitt löfte, kanske av rädsla för att misslyckas. Trots den ibland negativa tonen kring nyårslöften så är det faktiskt många som lyckas. Enligt en studie vid Stockholms universitet så håller fortfarande 70 procent sina nyårslöften efter en vecka och hela 50 procent efter ett halvår. Det visar på att ett uttalat nyårslöfte har en stor positiv inverkan och faktiskt kan vara en bidragande del att det uppsatta målet uppnås.

Coachens tips för att lyckas med nyårslöftet.
Medverkande: Emelie Babunovic
Anders Vaim

Related posts