Kultur Nyheter 

Biblioteken är medicin mot digitalt utanförskap

När det svenska samhället allt snabbare digitaliseras söker många hjälp med datorernas gåtor på biblioteken. För den som är ny i Sverige kan biblioteket vara en plats att få hjälp med byråkratiska myndighetspapper. Frågor till bibliotekarierna handlar om allt från brev från Migrationsverket till att betala räkningar digitalt. Problemet är att personalen på biblioteken inte är utbildade i att hjälpa till med myndighets- och bankärenden.

-Att hjälpa den som är ny i Sverige med papper från Skatteverket eller visa en pensionär hur e-banken fungerar kan kännas självklart som medmänniska, men det kan vara ganska problematiskt, säger integrationsbibliotekarie Ylva Albertsson på Stadsbiblioteket i Jönköping.

Hon berättar att det dels handlar om att bibliotekarier inte är utbildade i att vägleda personer i myndighetsärenden men också att det kan röra sig om känsliga uppgifter som de inte kan eller borde ta del av. Anledningen till att både äldre och nyanlända vänder sig till bibliotekarier är att biblioteken är öppna, offentliga rum dit alla är välkomna att komma för att läsa, vistas eller låna datorer, menar Ylva Albertsson.

Samtidigt ingår inte samhällsvägledning i bibliotekariernas arbetsuppgifter så det är ingen garanti för den som vill ha hjälp att hjälp kommer att ges. Som ett sätt att hjälpa den som behöver orientera sig i den svenska samhällsbyråkratin startade biblioteken i Jönköpings kommun under hösten samhällsvägledning på bestämda tider. Till samhällsvägledningen kan den som vill komma och få hjälp med frågor som rör allt från förskola och utbildningar till kontakt med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

-Biblioteken har ett ansvar för integrationen i samhället och vi har länge arbetat med språkcaféer, avdelningar med SFI-böcker och böcker på olika språk säger Ylva Albertsson som är integrationsbibliotekarie.   

Syftet med samhällsvägledningen är att ge besökarna hjälp från utbildade vägledare som kan hitta rätt kontakter hos kommun, landsting och kommuner. Samhällsvägledningen finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Även den som är äldre och behöver hjälp att orientera sig digitalt kan få hjälp på biblioteken.

-Det är fortfarande väldigt nytt och jag tror fler behöver höra talas om samhällsvägledningen, för efterfrågan finns definitivt där, säger Ylva Albertsson.

Sara-Gül Kangöz

Related posts